Tutorial της Python για μη προγραμματιστές

Josh Cogliati

Copyright(c) 1999-2002 Josh Cogliati.
Translation 2002-2003 Leon IV Isauvros.

Δίνεται άδεια σε οποιονδήποτε να διανείμει ακριβή αντίγραφα αυτού του κειμένου σε οποιοδήποτε μέσο εφόσον τα πνευματικά & νομικά δικαιώματα διατηρούνται ώς έχουν και εφόσον ο διανομέας δίνει άδεια για περεταίρω αναδιανομή όπως επιτρέπεται από αυτό το σημείωμα.

Δίνεται άδεια να διανεμηθούν τροποποιημένες εκδόσεις αυτού του κειμένου ή μέρη αυτού υπό τους παραπάνω όρους και υπό τον όρο ότι θα διανέμονται με σημειώσεις που θα αναφέρουν ποιος ήταν ο τελευταίος που έκανε τις τελικές τροποποιήσεις.

Όλα τα παραδείγματα σε κώδικα python σε αυτό το κείμενο είναι ελεύθερα στο κοινό. Μπορείτε να τα τροποποιήσετε και να τα αναδιανείμετε κάτω από όποιον τύπο άδειας θέλετε.

Josh Cogliati jjc@honors.montana.edu